Thông tin mới
HÀNH TRÌNH 20 NĂM BƯỚC ĐI TRONG TRUNG TÍN

HÀNH TRÌNH 20 NĂM BƯỚC ĐI TRONG TRUNG TÍN

“Ai trung tín trong việc nhỏ cũng sẽ trung tín trong việc lớn, Ai bất chính trong việc nhỏ cũng sẽ bất chính trong việc lớn”
Nghiên cứu lâm sàng: Simethicone sử dụng cho giai đoạn chuẩn bị trước khi nội soi ống tiêu hóa

Nghiên cứu lâm sàng: Simethicone sử dụng cho giai đoạn chuẩn bị trước khi nội soi ống tiêu hóa

Nhóm nghiên cứu: Majid Ahsan, Leila Babaei, Ali Gholamrezaei, and Mohammad Hassan Emami
Những chất xơ phái mạnh cần

Những chất xơ phái mạnh cần

Chất xơ được xem như là một món quà đối với phụ nữ vì giúp đẹp dáng, tốt cho da và hương vị tuyệt vời (các loại trái cây).