Ngày 24/12/2021

 

Để đánh giá  hiệu quả của chế phẩm men vi sinh. Tham vấn của FAO/WHO đưa ra hướng dẫn sau đây để thực hiện. Để sử dụng trong thực phẩm, các men vi sinh không chỉ có khả năng sống sót qua đường tiêu hóa mà cũng có khả năng sinh sôi nảy nở trong ruột. Điều này có nghĩa là chúng phải kháng với dịch dạ dày và có thể phát triển trong môi trường dịch mật tại ruột hoặc được tiêu thụ trong thực phẩm cho phép chúng sống sót qua dạ dày và tiếp xúc với dịch mật.

Chúng là vi khuẩn gram dương và được bao gồm chủ yếu trong hai chi, Lactobacillus và Bifidobacterium.

 

HƯỚNG DẪN CỦA FAO/ WHO VỀ  ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MEN VI SINH PROBIOTICS

 

LỰA CHỌN CÁC CHỦNG VI KHUẨN CÓ LỢI CHO CON NGƯỜI

Probiotic phải có khả năng phát huy lợi ích của chúng trên ký chủ thông qua tăng trưởng và/ hoặc hoạt động trong cơ thể con người. Tuy nhiên, đó là tính đặc hiệu của tác động, mà nguồn của vi sinh vật đó mới là quan trọng. Thực sự rất khó xác nhận nguồn gốc của vi sinh vật. Trẻ sơ sinh được sinh ra không có những vi khuẩn trong ruột và nguồn gốc của hệ vi sinh đường ruột chưa được làm sáng tỏ đầy đủ. Đó là khả năng duy trì sự sống tại vị trí mục tiêu và hiệu quả nên được xác minh cho từng chủng vi khuẩn có tiềm năng men vi sinh probiotics.  

Cần phải sàng lọc các xét nghiệm in vitro để dự đoán khả năng của men vi sinh đối với chức năng ở người. Các xét nghiệm hiện nay không đủ để dự đoán chức năng của vi sinh vật sinh học trong ruột.

 

HƯỚNG DẪN CỦA FAO/ WHO VỀ  ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MEN VI SINH PROBIOTICS

 

PHÂN LOẠI VÀ XÁC ĐỊNH CÁC CHỦNG RIÊNG LẺ

Phân loại là sắp xếp các sinh vật thành các nhóm phân loại (taxa) trên cơ sở của sự tương đồng hoặc mối quan hệ. Danh pháp là việc gán tên cho nhóm phân loại theo quy tắc. Định danh là quá trình xác định rằng chủng phân lập mới thuộc về một trong những đơn vị phân loại được đặt tên.

Tham vấn khuyến cáo rằng chế phẩm men sinh học được đặt tên theo Mã quốc tế về danh pháp để đảm bảo sự hiểu biết trên cơ sở quốc tế.

Tham vấn yêu cầu mạnh mẽ rằng vì lợi ích của việc mô tả đầy đủ, các chủng vi khuẩn có lợi phải đăng ký trong một bộ sưu tập nuôi cấy được quốc tế công nhận.

Vì các đặc tính của men vi sinh có liên quan đến chủng, nên người ta cho rằng xác định chủng được thực hiện, với phương pháp như điện di gel trường xung (PFGE). Khuyến cáo rằng các xét nghiệm kiểu hình nên được thực hiện trước, sau đó là xác định gen di truyền, sử dụng các phương pháp như lai DNA/ DNA, giải trình tự RNA 16S hoặc phương pháp khác được quốc tế công nhận. Đối với sau này, RDP (cơ sở dữ liệu dự án ribosome) nên được sử dụng để xác nhận danh tính.  

XÁC ĐỊNH VÀ ĐO LƯỜNG LỢI ÍCH SỨC KHỎE CỦA MEN VI SINH

 

HƯỚNG DẪN CỦA FAO/ WHO VỀ  ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MEN VI SINH PROBIOTICS

 

Một số ảnh hưởng sức khỏe có liên quan đến việc sử dụng men vi sinh. Có mức độ khác nhau của bằng chứng hỗ trợ việc xác minh các hiệu ứng đó và tham vấn công nhận rằng có những báo cáo cho thấy không có tác dụng lâm sàng nào của một số các chủng vi khuẩn có lợi trong các điều kiện cụ thể. Trong khi một đánh giá nghiêm ngặt về mỗi chủ đề không nằm trong phạm vi tham vấn, một nỗ lực đã được thực hiện để cung cấp hướng dẫn về các thông số để đo lường lợi ích sức khỏe.

Việc sử dụng các men vi sinh để mang lại lợi ích sức khỏe cho ký chủ phải cho biết chế độ dùng thuốc và thời gian sử dụng theo khuyến nghị của nhà sản xuất từng chủng riêng hoặc sản phẩm riêng dựa trên bằng chứng khoa học và được phê duyệt trong nước bán. Trong khi thực hành này hiện không được thực hiện tại chỗ. Tham vấn mạnh mẽ khuyến nghị rằng mỗi sản phẩm nên chỉ ra số lượng tối thiểu hàng ngày cần thiết cho nó để mang lại lợi ích sức khỏe cụ thể. Bằng chứng như vậy, nếu có thể là kết quả từ invitro, động vật thử nghiệm (khi thích hợp) và nghiên cứu trên con người,… Làm như vậy, sự nhấn mạnh không phải ở trên một chủng cụ thể được gọi là vượt trội so với một chủng khác mà là lợi ích có được và các phương pháp được sử dụng để đạt được và đo lường lợi ích nói trên là  hết sức quan trọng.

AustrapharmVN

Nguồn tham khảo: 

PROBIOTICS IN FOOD , HEALTH AND NUTRITIONAL PROPERTIES AND GUIDELINE FOR EVALUATION / Report of a Joint FAO/WHO , Codoha , Argentina 1-4 / october 2001 ; London , Ontario Canada 30/4 – 1/5 2002

http://www.fao.org/3/a-a0512e.pdf

 
 

Bài viết liên quan