Ngày 30/01/2024

Trong một nghiên cứu tổng hợp, một nhóm các nhà nghiên cứu từ Viện Công nghệ sinh học Môi trường tại Đại học Kỹ thuật Graz đã chứng minh rằng việc tiêu thụ trái cây và rau quả góp phần tích cực vào sự đa dạng của vi khuẩn trong ruột con người.

HỆ VI SINH TRÁI CÂY & RAU ẢNH HƯỞNG SỰ ĐA DẠNG HỆ VI SINH ĐƯỜNG RUỘT

Sự đa dạng của vi khuẩn trong ruột đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng là nguồn gốc của sự đa dạng này được tìm thấy ở đâu. Chúng ta biết rằng một phần đáng kể hệ vi sinh vật của mẹ được truyền sang trẻ khi sinh và điều này cũng đúng trong thời kỳ cho con bú, qua sữa mẹ, nhưng các nguồn khác vẫn chưa được khám phá. Tuy nhiên, một nhóm do Wisnu Adi Wicaksono và Gabriele Berg từ Viện Công nghệ sinh học môi trường tại Đại học Công nghệ Graz dẫn đầu đã chứng minh được rằng các vi sinh vật thực vật từ trái cây và rau quả góp phần vào hệ vi sinh vật của con người. Họ báo cáo điều này trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Gut Microbes.

BẠN LÀ NHỮNG GÌ BẠN ĂN

Các tác giả đã chứng minh rằng tần suất tiêu thụ trái cây và rau quả cũng như sự đa dạng của các loại thực vật được tiêu thụ ảnh hưởng đến số lượng vi khuẩn liên quan đến trái cây và rau quả trong ruột con người. Đặc biệt, thời thơ ấu là cơ hội cho vi khuẩn liên quan đến thực vật xâm chiếm. Các vi sinh vật có nguồn gốc từ thực vật cũng đã được chứng minh là có đặc tính sinh học và tăng cường sức khỏe.

HỆ VI SINH TRÁI CÂY & RAU ẢNH HƯỞNG SỰ ĐA DẠNG HỆ VI SINH ĐƯỜNG RUỘT

Hệ vi sinh vật là tập hợp các vi sinh vật xâm chiếm một sinh vật vĩ mô (con người, động vật, thực vật) hoặc một phần của nó, ví dụ như ruột hoặc trái cây. Mặc dù các hệ vi sinh vật riêng lẻ ngày càng được hiểu rõ hơn nhưng người ta biết rất ít về mối liên hệ của chúng. 

Wisnu Adi Wicaksono, tác giả đầu tiên của nghiên cứu giải thích: “Bằng chứng cho thấy vi sinh vật từ trái cây và rau quả có thể xâm chiếm ruột người đã được xác lập lần đầu tiên”. Điều này cho thấy rằng việc tiêu thụ trái cây và rau quả, đặc biệt là ở thời thơ ấu, có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của hệ thống miễn dịch trong ba năm đầu đời, khi hệ vi sinh vật đường ruột phát triển trong giai đoạn này. Nhưng ngay cả sau đó, sự đa dạng tốt của vi khuẩn đường ruột vẫn có lợi cho sức khỏe và khả năng phục hồi. Gabriele Berg, giám đốc viện giải thích: "Nó đơn giản ảnh hưởng đến mọi thứ. Sự đa dạng ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của toàn bộ sinh vật; sự đa dạng lớn hơn đồng nghĩa với khả năng phục hồi cao hơn".

VÀI TỶ CHUỖI TRÌNH TỰ

HỆ VI SINH TRÁI CÂY & RAU ẢNH HƯỞNG SỰ ĐA DẠNG HỆ VI SINH ĐƯỜNG RUỘT

Để có thể xác định liệu việc tiêu thụ trái cây, rau quả và hệ vi sinh vật của chúng có thực sự dẫn đến những thay đổi trong hệ vi sinh vật đường ruột hay không, trước tiên, nhóm nghiên cứu đã tạo ra một danh mục dữ liệu về hệ vi sinh vật của trái cây và rau quả, cho phép họ “phân bổ vi khuẩn”. Sau đó, cô so sánh những dữ liệu này với dữ liệu có sẵn công khai từ hai nghiên cứu về hệ thực vật đường ruột. Dự án TEDDY đã xem xét sự phát triển của trẻ sơ sinh trong một nghiên cứu dài hạn và Dự án Đường ruột của Mỹ đã nghiên cứu hệ vi sinh vật đường ruột của người lớn – cả hai dự án cũng thu thập dữ liệu về chế độ ăn của những người được thử nghiệm. Tổng cộng, các nhà nghiên cứu đã có dữ liệu metagenome từ khoảng 2.500 mẫu phân, mỗi mẫu chứa từ một đến mười triệu chuỗi trình tự - do đó, hàng tỷ chuỗi trình tự đã được đánh giá. Bộ dữ liệu lớn này giúp chứng minh sự hiện diện của hệ vi sinh vật trong trái cây và rau quả trong ruột. Bằng chứng này là một phần thiết yếu để thể hiện khái niệm "Một sức khỏe" của WHO, kết hợp chặt chẽ sức khỏe con người, động vật và môi trường.

NGHIÊN CỨU TIẾP THEO Ở BA CHÂU LỤC

HỆ VI SINH TRÁI CÂY & RAU ẢNH HƯỞNG SỰ ĐA DẠNG HỆ VI SINH ĐƯỜNG RUỘT

Để làm sâu sắc hơn mối liên hệ này, Gabriele Berg từ Viện Công nghệ sinh học môi trường đang làm việc cùng với các đồng nghiệp quốc tế và trong dự án HEDIMED do EU tài trợ về một nghiên cứu can thiệp trong đó mọi người từ ba châu lục ăn giống hệt nhau trong một thời gian, sau đó bài tiết được phân tích. Nhưng ngoài nghiên cứu này, Gabriele Berg nhận thấy nhiều lĩnh vực có thể bị ảnh hưởng dựa trên kết quả nghiên cứu. Nó bắt đầu từ việc sản xuất lương thực, vì đất, phân bón và thuốc trừ sâu ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật thực vật. Berg cho biết: "Trái cây và rau quả tươi sẽ luôn có hệ vi sinh vật tốt nhất; các công ty nông nghiệp hoặc chế biến đã có ảnh hưởng lớn đến vấn đề này. Việc bảo quản và chế biến thực phẩm cũng cần phải được xem xét lại một cách nghiêm túc". Tùy thuộc vào kết quả của nghiên cứu theo kế hoạch, các ứng dụng thú vị dành cho cá nhân cũng có thể xuất hiện. "Mỗi loại trái cây và rau quả đều có một hệ vi sinh vật riêng. Có lẽ một ngày nào đó chúng ta có thể phát triển chế độ ăn uống cá nhân hóa dựa trên hệ vi sinh vật này."

AustrapharmVN

Nguồn tham khảo: POUR LA PREMIÈRE FOIS, IL EST PROUVÉ QUE LE MICROBIOME DES FRUITS ET LÉGUMES INFLUENCE POSITIVEMENT LA DIVERSITÉ DE L'INTESTIN

https://www.yumda.com/fr/news/1181863/pour-la-premiere-fois-il-est-prouve-que-le-microbiome-des-fruits-et-legumes-influence-positivement-la-diversite-de-l-intestin.htm

Bài viết liên quan