Ngày 27/05/2024

Sự tiến triển từ bệnh thận mãn tính đến bệnh thận giai đoạn cuối và các biến chứng của nó dường như có liên quan đến sự tích tụ chất độc trong máu mà nhiều chất độc đến từ hệ vi sinh vật đường ruột. Nhưng nguồn gốc vi sinh vật của các chất chuyển hóa này, chẳng hạn như độc tố niệu và các cơ chế cơ bản vẫn chưa rõ ràng. Một nghiên cứu quốc tế lớn gồm 223 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối và 69 đối chứng, đã được thực hiện để mô tả mối quan hệ giữa thành phần vi khuẩn, độc tố niệu và các triệu chứng suy thận giai đoạn cuối.

Rối loạn sinh lý đường ruột được quan sát thấy ở những người bị suy thận làm nặng thêm bệnh lý của họ thông qua việc sản xuất chất độc tích tụ trong máu. Một chế phẩm men vi sinh Probiotics dường như có thể chống lại một phần những tác động này.

ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ VI SINH RUỘT TRONG BỆNH SUY THẬN

CÁC CHẤT CHUYỂN HÓA TRONG PHÂN VÀ HUYẾT THANH PHẢN ÁNH TÌNH TRẠNG LÂM SÀNG

Các chất chuyển hóa trong huyết thanh và phân của bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối khác với nhóm đối chứng và có mối tương quan chặt chẽ với nhau

Nhiều tiền chất của độc tố niệu, axit mật thứ cấp (AbS) và ít axit béo chuỗi ngắn hơn được xác định trong phân của bệnh nhân. Đối với các chất chuyển hóa trong huyết thanh, chúng có đặc điểm là làm giàu 9 loại độc tố niệu, mất cân bằng axit mật và được phát hiện có liên quan chặt chẽ đến tình trạng lâm sàng của bệnh nhân. 

ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ VI SINH RUỘT TRONG BỆNH SUY THẬN

Do đó, sự thay đổi chuyển hóa đường ruột ở bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối sẽ góp phần đáng kể vào việc tích tụ độc tố niệu trong huyết thanh. Giả thuyết đã được xác nhận trong thử nghiệm với 12 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối và 12 đối chứng.

RỐI LOẠN SINH LÝ ĐƯỜNG RUỘT

Một phân tích metagenomic (shotgun) cho phép xác định chứng rối loạn sinh lý đường ruột ở bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối với sự phong phú ở một số loài vi khuẩn. Đặc biệt, những vi khuẩn này sở hữu gen mã hóa quá trình tổng hợp độc tố ure huyết và sinh tổng hợp AbS.

Thật vậy, thành phần vi sinh vật không chỉ tương quan với các biến số lâm sàng của bệnh nhân mà còn liên quan đến việc sản xuất độc tố niệu và AbS. Đối với các tác giả, hệ vi sinh vật đường ruột đã đẩy nhanh quá trình sản xuất các sản phẩm độc hại và do đó góp phần làm bệnh trở nên trầm trọng hơn.

ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ VI SINH RUỘT TRONG BỆNH SUY THẬN

Hệ VS Ruột bình thường  / Hệ VS Ruột rối loạn  

SỰ THAM GIA CỦA HỆ VI SINH VẬT TRONG BỆNH THẬN ĐƯỢC XÁC NHẬN Ở LOÀI GẶM NHẤM

Việc chuyển phân từ bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối sang chuột không có mầm bệnh dẫn đến tăng sản xuất độc tố niệu trong huyết thanh, làm tình trạng xơ hóa thận trở nên trầm trọng hơn và stress oxy hóa ở loài gặm nhấm. 

Do đó, rối loạn sinh lý đường ruột là nguyên nhân một phần gây ra suy thận do độc tố niệu. Hai loài vi khuẩn sản sinh ra tiền chất của các độc tố này là Eggerthella lenta và Fusobacterium nucleatum dường như có liên quan. 

Cuối cùng, việc sử dụng men vi sinh Probiotic chủng Bifidobacterium Animalis đã giúp giảm mức độ độc tố và mức độ nghiêm trọng của bệnh ở chuột. 

ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ VI SINH RUỘT TRONG BỆNH SUY THẬN

Bifidobacterium animalis

Vì vậy, rối loạn sinh lý đường ruột ở bệnh nhân thận mãn tính sẽ tạo ra các chất chuyển hóa có hại làm nặng thêm bệnh lý. Do đó điều này cho thấy rằng hệ vi sinh vật đường ruột có thể là mục tiêu đầy hứa hẹn để giảm độc tính ure huyết ở những bệnh nhân này.

AustrapharmVN

Nguồn tham khảo: INSUFFISANCE RÉNALE: L’IMPACT DU MICROBIOTE INTESTINAL

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/fr/pro/insuffisance-renale-limpact-du-microbiote-intestinal

Bài viết liên quan