Men vi sinh (Probiotic) hỗ trợ phòng chống rối loạn tiêu hóa

Những ảnh hưởng tích cực của thực phẩm có bổ sung hệ vi sinh sống (probiotics) – cụ thể như các sản phẩm sữa – đến sức khỏe con người nói chung và đến trẻ em, những người có nguy cơ mắc bệnh cao nói riêng đã dần được chứng minh bởi các chuyên gia.

Đây là bản gốc bằng tiếng anh